docker获取镜像超时报错

   

申请阿里云镜像加速

登录阿里云-->容器镜像服务-->镜像加速器
复制加速器地址

配置镜像加速器

系统:centos
通过修改daemon配置文件/etc/docker/daemon.json来使用加速器

sudo mkdir -p /etc/docker 
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF' 
{ 
"registry-mirrors": ["https://7uqziqec.mirror.aliyuncs.com"] 
} 
EOF 
sudo systemctl daemon-reload 
sudo systemctl restart docker

发表评论